Documents needed for SMK Application Malaysia – LorrySifu.com

Request Quotation via WhatsApp

SMK Application Checklist

Documents Checklist

Documents needed for SMK Application

1) Letter:

  • Permohonan Mendapatkan Senarai-Senarai Agen Penghantaran
  • Akuan Kebenaran Untuk Bertindak Sebagai Wakil Penghantaran

2) Form:

  • Perlantikan Agen Penghantaran / Perkapalan (Lampiran D)
  • Borang Permohonan Melantik Agen Penghantaran Melalui SMK

3) Supporting Documents

  • SSM Certificate (Enterprise)
  • SSM Business Information (Enterprise)
  • SSM Corporate Information (Sendirian Berhad)
  • Certificate of incorporation private company (Sendirian Berhad)
  • Director's Identity Card

Lorrysifu.com - permohonan mendapatkan senarai agen penghantaran
Permohonan Mendapatkan Senarai-Senarai Agen Penghantaran

 

LorrySifu.com - Akuan kebenaran untuk bertindak sebagai wakil penghantaranAkuan Kebenaran Untuk Bertindak Sebagai Wakil Penghantaran

 

Lorrysifu.com - Lampiran D Perlantikan Ejen Penghantaran / PerkapalanPerlantikan Agen Penghantaran / Perkapalan (Lampiran D)

 

Lorrysifu.coM - Borang Permohonan Melantik agen penghantaran melalui SMK Borang Permohonan Melantik Agen Penghantaran Melalui SMK

 

Contact us 
Office: 011 - 632 00 632
Email: lorrysifu@gmail.com
Click here to whatsapp us now

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published